ملک تنها مرکز  گردشگری سلامت در ایران با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی؛ پلت فرم مراقبت بهداشتی و درمان جهت بیماران خارج از کشور

گردشگری سلامت ملک

ملک تنها مرکز  گردشگری سلامت در ایران با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی؛ پلت فرم مراقبت بهداشتی و درمان جهت بیماران خارج از کشور

وزارت بهداشت
میراث فرهنگی و گردشگری
آژانس مسافرتی فردیس سیر