توریسم سلامت ملک

گردشگری و توریسم سلامت ملک تنها مرکز ارائه دهنده خدمات گردشگری سلامت در ایران با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
اماده ارئه خدمات گردشگری و توریسم سلامت در بیمارستانهای فوق تخصصی و تخصصی ایران