ویزا

ما توسط وزارت خارجه ایران تأیید شده ایم و ما با بسیاری از سفارتخانه ها مشغول به کار بوده ایم و می توانیم در کوتاه ترین زمان ممکن ویزای بیماران خود را ارائه دهیم.